Prisen på Andelsboliger stiger fortsat - HomePal

 | Af: Rasmus Albrechtsen

Ifølge Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er der fortsat stigninger i andelsboligernes valuarvurderinger.

ABF (www.abf-rep.dk) er Danmarks største interesseorganisation for andelsboligforeninger og har mere end 5.000 medlemsforeninger, der repræsenterer over 100.000 andelsboliger og andelsbolighusstande. ABF har spurgt sine medlemmer, som har fået foretaget en valuarvurdering i perioden november 2019 og frem til udgangen af april 2020, om vurderingen er faldet eller steget.

Medlemmer har svaret følgende:     

  • 80% af de adspurgte har fået en højere vurdering.

  • 60% siger, at stigningen er på op til 5%.

  • knapt 20% har oplevet stigninger mellem 6-10%.

Stigningen kommer trods advarsler om, at værdierne af andelsboligforeningernes ejendomme ville falde på grund af alene udsigten til et indgreb i boligreguleringslovens §5.2 - i medierne omtalt som indgrebet mod Blackstone eller kortsigtet spekulation i udlejningsejendomme.

ABF’s pressemeddelelse om de fortsatte stigninger i andelsboligernes valuarvurderinger findes her: https://www.abf-rep.dk/media/438530/pm_fortsat_stigninger_i_valuarvurderingerne.pdf

Hvad er valuarvurderinger?

Valuarvurderinger er et alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger, når en andelsboligforenings faste ejendom skal værdiansættes.

Valuarvurderinger foretages af en autoriseret valuar.

En valuarvurdering baseres på ejendommens værdi som udlejningsejendom. For at give den mest nøjagtige vurdering af ejendommen, tager vurderingen hensyn til bl.a. ejendommens beliggenheden, ud- og indvendige stand, størrelse, indtægter og udgifter mv.

En valuarvurdering kan bl.a. anvendes til at fastsætte andelskronen i en forening, og har dermed betydning for en andelsboligs maksimalpris.

Den offentlige ejendomsvurdering tager ikke lige så mange faktorer i betragtning som valuarvurderingen og fastsætter derfor ofte ejendomsværdien lavere. Dette medfører typisk, at andelsboligerne bliver solgt til en lavere pris, hvis de er vurderet efter den offentlige ejendomsvurdering.   

HomePal har speciale i køb og salg af andelsboliger

HomePal har speciale i formidling af køb og salg af andelsboliger.

På www.HomePal.dk er tryghed og ordentlighed vigtigt, når du køber og/eller sælger andelsbolig.

Derfor modtager vores boligkøbere en gratis boligadvokat, og vi hjælper boligsælgere med papirarbejdet og en tryg gennemførelse af salget.  

Vi står til rådighed for dig, og du kan kontakte os på +45 72 733 222 og på info@homepal.dk.