Forældrekøb mv. – Nye skatteregler på vej - HomePal

 | Af: Rasmus Albrechtsen

De nye skatteregler vil højst sandsynligt medføre, at familiesalg af bolig skal ske til markant højere priser end tidligere.

Skatteministeriet har 4. maj 2020 foreslået nye regler (Link) for fastsættelse af salgsprisen på boliger, der sælges til familiemedlemmer (også kaldt familiesalg og forældresalg).

De nye regler får virkning for boligsalg, der gennemføres 1. juli 2020 eller senere, forudsat boligen på salgstidspunktet har modtaget en ny ejendomsvurdering efter den nye ejendomsvurderingslov.

Formålet med forslaget er, at reglerne for familiesalg af bolig stemmer overens med den nye ejendomsvurderingslov.

Gældende regler for boligens salgspris i familiesalg

I dag skal boliger altid sælges til markedsværdien, hvis køber og sælger skal undgå skattemæssige konsekvenser. Markedsværdien er den pris, som tilsvarende boliger sælges til.

Markedsværdien i familiesalg kan fastsættes efter SKATs værdiansættelsescirkulære fra 1982, der findes her (Link).

I reglerne fra 1982 fremgår, at en bolig ved familiesalg kan sælges til et beløb, der ligger inden for 85-115 pct. af boligens seneste offentlige ejendomsvurdering (også kaldt ”+/- 15%-reglen”).

Kun hvis boligen er udlejet, eller der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan ovenstående fraviges.

Forslaget til nye regler for boligens salgspris i familiesalg

Det nye forslag ændrer ikke på, at boligen i familiesalg skal sælges til markedsværdien, hvis køber og sælger skal undgå skattemæssige konsekvenser.

Med forslaget ophæves ovenstående +/- 15%-regel.

I stedet skal boligens markedsværdi i familiesalg fastsættes til et beløb, der ligger inden for 80-120 pct. af boligens nye offentlige ejendomsværdi efter den nye ejendomsvurderingslov.

De nye offentlige ejendomsvurderinger forventes at være markant højere end de tidligere. Derfor forventes boligens markedsværdi i familiesalg også at blive markant højere.

Hvis boligens salgspris i familiesalg er mere end 20 pct. over eller under ejendomsværdien, ændres salgsprisen, så den holdes inden for en ramme på 20 pct.

Eneste undtagelse er, hvis parterne har oplyst særlige omstændigheder, som begrunder, at denne fremgangsmåde ikke følges. Som eksempel herpå kan nævnes en stærkt faldende prisudvikling for fast ejendom siden den senest meddelte ansættelse af ejendomsværdien.

Praktisk betydning

Det nye forslag vil i praksis få den betydning af boligpriserne i familiesalg stiger. Det får bl.a. følgende afledte konsekvenser:

  • at forældre, der har købt en bolig inden 1. juli 2020, og sælger boligen til deres barn pr. 1. juli 2020, højst sandsynlig opnår en ejendomsavance, der muligvis skal beskattes.

  • at børn, der køber boliger fra forældrene pr. 1. juli 2020, skal betale en højere pris for boligen. Da købesummen ved de fleste forældresalg betales ved et lån, betyder det, at barnets gæld til sine forældre vil blive højere og lånetiden længere. 

Spørgsmål til forældrekøb, forældresalg og familiesalg?

Du er naturligvis velkommen til at kontakte HomePal, hvis du har spørgsmål til forældrekøb, forældresalg og familiesalg.

HomePal har speciale i formidling af køb og salg af typeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder, der oftest handles ved forældrekøb, forældresalg og familiesalg.

Hos HomePal.dk er tryghed og ordentlighed vigtigt, når du køber og/eller sælger bolig. Derfor modtager vores boligkøbere en gratis boligadvokat, og vi hjælper boligsælgere med papirarbejdet og en tryg gennemførelse af salget.

Vi står til rådighed for dig, og du kan kontakte os på +45 72 733 222 og på info@homepal.dk.