Boligprisernes Udvikling ved Epidemier - HomePal

 | by: Rasmus Albrechtsen

I øjeblikket raser COVID-19, der har påvirket bl.a. den globale økonomi og aktiemarkedet. Vi kan også se, at boligrenten er steget. I relation til boligmarkedet er det store spørgsmål, i hvilket omfang COVID-19 vil påvirke boligpriserne. Det er naturligvis for tidligt at lave en konklusion. Men ved at kigge på boligprisernes udvikling ved tidligere kriser og epidemier, kan vi muligvis få et fingerpeg om, hvordan COVID-19 vil påvirke boligpriserne. Hos HomePal har vi derfor sammenlignet boligprisernes udvikling med 14 kriser/epidemier i perioden 2000-2020.

1 Vores konklusion

Køb af bolig er en god investering, når boligen beholdes i en længere årrække, også selvom der i ejerperioden indtræffer større eller mindre økonomiske kriser.

2 Prisudviklingen på parcelhuse og rækkehuse

I perioden 2000-2020 er priserne på parcelhuse og rækkehuse i Aalborg, København og Århus steget markant, trods der har været 14 kriser/epidemier.

Udvikling på priser på parcel- og rækkehuse

Grafen viser også, at selvom man havde købt et parcelhus eller et rækkehus på toppen før finanskrisen, kunne man den 31. december 2019 have solgt sin bolig med en gevinst. I perioden 2000-2020 er M2-prisen i de tre byer steget med et gennemsnit på 172,11%, trods de 14 kriser/epidemier er indtruffet.

Prisudvikling på villaer i København, Aalborg og Århus

3 Prisudviklingen på ejerlejligheder

I perioden 2000-2020 er priserne på ejerligheder i Aalborg, København og Århus steget markant, trods der har været 14 kriser/epidemier.

Prisudvikling på ejerlejligheder

Grafen viser også, at selvom man havde købt en ejerlejlighed på toppen før finanskrisen, kunne man den 31. december 2019 have solgt boligen med en gevinst. I perioden 2000-2020 er M2-prisen i de tre byer steget med et gennemsnit på 179,40%, trods de 14 kriser/epidemier er indtruffet.

Prisudviklingen på ejerlejligheder i København, Aalborg og Århus

4 Generelle bemærkninger

COVID-19 skal tages alvorligt, og denne undersøgelse er på ingen måde udtryk for andet.

COVID-19 har allerede nu ramt den globale økonomi hårdere end de øvrige epidemier, der er nævnt i denne undersøgelse. Samtidig er Danmark allerede væsentligt hårdere ramt af COVID-19, end Danmark var af de øvrige epidemier, der er nævnt i denne undersøgelse. Den fremtidige effekt af COVID-19 på det danske boligmarked kan derfor ikke sammenlignes 100% med effekten på det danske boligmarked af tidligere kriser/epidemier.

5 Data

I undersøgelsen har vi brugt M2-priserne opgjort pr. kvartal af Finans Danmark. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Finans Danmarks statistikker for boligmarkedet kan findes her. Link

6 Spørgsmål

Har du spørgsmål til vores undersøgelse eller overveje du at købe bolig eller sælge bolig, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi står til rådighed for dig, og du kan kontakte os på +45 72 733 222 og på info@homepal.dk.